Bartkock.com Berkerl-Enschot | 06 - 54 68 70 05 | Multichannel-, Cross-channel-, Omnichannel- & Online-marketing

Strategie

Ook overtuigd van de meerwaarde die online aan offline kan geven en vice versa? Bartkock.com staat te springen om met uw bedrijf aan de slag te gaan en een strategie te ontwikkelen waarin online en offline elkaar versterken. Het is onze overtuiging dat er voor iedere onderneming een eigen antwoord is op de vraag hoe online en offline elkaar kunnen versterken. De ontwikkeling van een marketingstrategie waarin online en offline elkaar versterken gebeurt in een aantal fases. De fases die Bartkock.com onderscheidt zijn: analyse, uitwerking, uitvoering en optimalisatie.

Analysefase

In de analysefase gaan we alle relevante informatie in kaart brengen die we nodig hebben voor de ontwikkeling van de strategie. We brengen in deze fase de volgende dingen in kaart:

Uw huidige bedrijfsvoering
Met uw huidige bedrijfsvoering bedoelen we uw core business en de processen die daarbij horen. Bijvoorbeeld voor een lampenwinkel in het centrum van de stad, is de core business het verkopen van lampen. Het proces wat daarbij hoort bestaat uit mensen die de winkel binnenlopen, een aanschaf doen en de lamp direct meenemen. Een online lampenwinkel heeft dezelfde core business, maar het proces voor aanschaf is volledig anders. De strategie voor beide winkels zal dus ook volledig anders zijn.

Uw doelen en wensen
Het hoeft niet zo te zijn dat uw doelen en wensen direct overeenkomen met uw huidige bedrijfsvoering. Wellicht bent u al jaren van plan om uw core business meer naar advies te verschuiven in plaats van verkoop, of zou u graag een ander segment klanten bedienen dan u nu doet. Om te zorgen dat de weg die bewandeld gaat worden in de te ontwikkelen strategie, ook bij uw doelen uitkomt, moet hier direct rekening mee worden gehouden.

De behoeften van uw klanten/stakeholders
Dit is de belangrijkste stap in de analysefase. Er is immers niets zo belangrijk als weten wat uw klanten of andere stakeholders beweegt. Om succesvol te zijn moet uw aanbod aansluiten bij de vraag uit de markt. Dit is enerzijds het geval voor de producten of diensten die u aanbiedt. Hierin bent u natuurlijk zelf de expert. Maar het onderscheid wordt vaak ook gemaakt door de manier waarop klanten met u in aanraking komen, en watvoor extra service zij kunnen verwachten door voor u te kiezen in plaats van uw concurrent. Het hoeft hierbij zeker niet zo te zijn dat uw klanten zelf weten wat hun behoeften zijn, het is juist de uitdaging om meer te bieden dan de klant verwacht. Pas dan zult u echt overtuigen scoren.

Uw concurrentie
Om onderscheidend te zijn in de markt, moet u iets bieden wat uw concurrenten niet doen. Het is dus belangrijk om te weten wat uw concurrenten doen. Wat zijn daarin sterke punten en wat zijn de zwaktes. Van beide kunnen we gebruik maken in het opzetten van de strategie. Sterke punten kunnen worden overgenomen, eigen gemaakt en verbeterd. Zwakke punten kunnen als kans voor onderscheidend vermogen worden opgepakt en in de strategie een belangrijke positie innemen.

Kaders
Voordat de strategie uitgewerkt kan worden is het ook belangrijk om de kaders in kaart te brengen. Tot kaders behoren de beschikbare tijd, de financiële mogelijkheden en beperkingen, wetgeving, mankracht en technische mogelijkheden en beperkingen. Het is zaak dat de te ontwikkelen strategie binnen deze kaders valt.

Uitwerking

Op basis van alle informatie die in de analysefase is verzameld kan de strategie worden uitgewerkt. Bartkock.com gaat op basis van deze gegevens en ervaring een voorstel doen voor een cross channel marketingstrategie. Deze strategie wordt aan u gepresenteerd in een volledig rapport, inclusief

  • alle gegevens uit de analysefase
  • praktische voorbeelden voor de uitvoering
  • specificatie benodigde marketingbudget
  • implementatieplan

Gedurende het proces van uitwerking zullen we constant een korte communicatielijn met u onderhouden om ideeën en strategieën aan u te spiegelen. Zo zorgen we ervoor dat het resultaat ook echt bij u en uw bedrijf past.

Uitvoering

Een mooi rapport met een tot in de puntjes uitgewerkte strategie is natuurlijk mooi. Maar het is nog veel mooier om deze strategie ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Tijdens de uitvoeringsfase gaan we het implementatieplan uit de vorige fase uitrollen. Bartkock.com stopt dus niet bij het opleveren van een plan, we zijn erbij om de strategie tot een succes te maken. Eventuele productie aspecten kunnen daarbij door ons worden opgepakt. Lees hier meer over de realisatiediensten van Bartkock.com.

Optimalisatie

Na implementatie van de strategie is het verstandig om na een  aantal maanden te bekijken of de strategie geoptimaliseerd kan worden op basis van de resultaten tot op dat moment. Met de statistieken van deze periode kan vaak al worden gezien of en waar er nog aanpassingen nodig zijn. Lees hier meer over de optimalisatiediensten van Bartkock.com.