Bartkock.com Berkerl-Enschot | 06 - 54 68 70 05 | Multichannel-, Cross-channel-, Omnichannel- & Online-marketing

Optimalisatie

Al de nodige stappen gezet naar online versterking van uw offline business of vice versa, maar blijven de resultaten achter? Dan is het verstandig om alle elementen van de strategie eens onder de loep te nemen. Het kan op veel verschillende plaatsen misgaan, zowel online als offline. Online zijn veel parameters te meten en ook offline kan onderzocht worden waar het misgaat. Belangrijk in de optimalisatie is om de oorzaak van de teleurstellende resultaten vinden, voordat kan worden bijgestuurd. Zowel online als offline marketing bestaat voor een groot gedeelte uit meten en bijsturen. Met alle kennis, kunde en analysegegevens wordt een strategie zo goed mogelijk ingestoken. Maar echte kennis komt pas voor uit de statistieken en resultaten van de lopende strategie. Of wij nu degene zijn die die strategie hebben ontwikkeld, een andere partij dit heeft gedaan of dat u hier zelf verantwoordelijk voor bent, het is altijd goed om te blijven meten en bij te sturen.

Online meten en bijsturen

Online marketing kenmerkt zich door de meetbaarheid van veel parameters. Mits gebruik wordt gemaakt van de juiste tools, kan een duidelijk beeld geschetst worden van wat er online gebeurt met uw organisatie. Zo kan bijvoorbeeld worden bekeken hoe de bezoekersaantallen voor uw website verlopen, maar ook wat de best bezochte pagina’s zijn, waar de meeste bezoekers afhaken, op welke zoekwoorden u het best wordt gevonden, hoe goed uw Google Adwords campagne rendeert, enz.  Als de juiste tools niet in place zijn, zorgt Bartkock.com dat dit spoedig gebeurt om zo snel mogelijk over goede statistieken te beschikken.De statistieken die online verzameld worden zijn typisch te kwalificeren als kwantitatieve gegevens. Het kan echter zeer wenselijk zijn om daarnaast ook kwalitatieve informatie te verzamelen. Hiervoor kan een online gebruikersonderzoek uitkomst bieden. Een dergelijk onderzoek kan op verschillende manieren worden aangepakt. Zo is te denken aan een e-enquete via e-mail uitnodiging, direct op de site of een chat interview. Afhankelijk van de doelgroep en de complexiteit van de vragen wordt een keuze gemaakt voor een onderzoeksvorm. De achterliggende gedacht is altijd dat er informatie verzameld wordt die niet eenvoudig in cijfers is weer te geven. Op basis van alleen online metingen kan reeds aandacht besteed worden aan online optimalisatie. Online optimalisaties zijn bijvoorbeeld: een (gedeeltelijke) redesign van de website, aanpassing van de content, SEA (Search Engine Advertising) ofwel Google Adwords optimalisatie en SEO (Search Engine Optimization) ofwel zoekmachineoptimalisatie. Zeker de laatste is een langdurig en voortdurend proces en zal daarom zo snel mogelijk moeten worden aangepakt.

Offline meten

Offline is het van oudsher een stuk lastiger om te meten wat de resultaten van marketinginspanningen zijn. Er wordt al sinds jaar en dag gewerkt met coupons en unieke kortingscodes om te zien hoeveel respons een bepaald actie oplevert. Ook door een koppeling met online, door bijvoorbeeld QR codes wordt geprobeerd om offline marketing resultaten te kwantificeren. Maar feit blijft dat er nooit zo’n scherp beeld kan worden gegenereerd als online. Online cijfers kunnen echter gebruikt worden om kwantitatieve cijfers van offline marketingactiviteiten kracht bij te zetten. Door deze cijfers met elkaar te combineren kunnen trends ontdekt worden die meer inzicht verschaffen. Het geheel is in dit geval beduidend groter dan de som der delen. Om ook offline kwalitatieve gegevens te verzamelen zijn er ook een aantal verschillende oplossingen te onderscheiden. Zo kan er een in store onderzoek worden gedaan onder de klanten van uw organisatie. Door middel van een klanten enquete, eventueel online in te vullen, kan de offline ervaring in kaart worden gebracht en door middel van stakeholder interviews kan echt de diepte in worden gegaan over ervaringen van uw stakeholders.

Metingen combineren en bijsturen

Het diepste inzicht komt voort uit de combinatie van gegevens uit online en offline metingen. Door het ontdekken van trends tussen online en offline statistieken, en de verschillen en overeenkomsten tussen de kwalitatieve onderzoeken kan de vinger op de zere plek worden gelegd.  Dan kan ook geïdentificeerd worden of dit een resultaat is van een strategiefout, of een uitvoeringsprobleem. Na deze laatste stap is duidelijk hoe moet worden bijgestuurd om het doel te bereiken.